Program för att stötta entreprenörer

Vi samarbetar med offentliga och privata entreprenörsprogram och tillsammans hjälper vi entreprenörer att lyckas med sina projekt.
Ett av våra bidrag till detta är vår erfarenhet från att ha hjälpt mer än 25 000 entreprenörer med sina projekt.
Scrolla ner för att se varför och hur vi gjort detta

Entreprenörer är viktiga!

Entreprenörer skapar innovation, ekonomisk tillväxt och utmanar existerande företag att bli bättre.
Därför bidrar entreprenörer till samhällsutvecklingen. De bidrar till tillväxt av företag och hjälper enskilda personer att hitta och uppfylla sin potential.

Nyckelfaktorer för lyckade stödprogram

Det finns fem viktiga element i lyckade stödprogram för entreprenörskap.
Detta är det som behövs för att bidra med att skapa värde över tid:

Tydliga direktiv och mål

Varje stödprogram för entreprenörer måste ha ett klart och tydligt direktiv från sina ägare och finansiärer, en tydligt definierad målgrupp, konkreta mål för programmet och en tidplan som säkrar kontinuerlig förbättring.

Kompetenta rådgivare

Programmet bör styras av rådgivare som har solid förståelse och kunskap i entreprenörskapsteori i kombination med entreprenörserfarenhet.

En bakomliggande metodik

Rådgivarens personliga kunskap och erfarenhet bör kombineras med en gemensam metodik så att entreprenören får likartade råd genom hela programmet.

En digital stödplattform

För att entreprenörsstödet skall vara tillgängligt och strukturerat över tid bör metodiken vara tillgänglig via ett e-learning och ledningsverktyg för entreprenörskap.

Datainsikter och statistik

För att kunna lära och förbättra plattformen bör entreprenörens aktiviteter och uppnådda resultat analyseras för att sedan monitoreras.

Styrning av entreprenörsresan!

Det är inte helt enkelt för en entreprenör att navigera mellan alla de olika stödprogram som tillhandahålls och på samma sätt kan det vara en utmaning för rådgivare att rekommendera rätt program till varje enskild entreprenör.

Därför bör samarbete mellan de olika programmen organiseras i ett strukturerat arbetsflöde som förtydligar vad som är det rätta programmet, workshopen, utbildningen eller inkubatorn för varje entreprenör.

Entreprenerdy-aktivitetssytem

Tillsammans med ledande universitet och baserat på moderna teorier har vi utvecklat en 27 elementsmodell för entreprenörer. Denna modell kan och bör anpassas till specifika stödprogram.

Kontakta oss