Programmer for støtte til entreprenørskap

Vi samarbeider med offentlige og private entreprenørskapsprogrammer. Sammen hjelper vi entreprenører med å lykkes.

Vårt bidrag er basert på erfaringene fra mer enn 25 000 entreprenørskaps-caser.

Bla nedover for å se hvorfor og hvordan vi gjør dette.

Entreprenører er viktige!

Entreprenører skaper innovasjon, økonomisk vekst og utfordrer eksisterende selskaper til å forbedre seg.
Derfor bidrar entreprenører til utvikling av samfunn. De bidrar til vekst av selskaper, og de hjelper enkeltpersoner med å oppfylle potensialet sitt.

Sentrale elementer i vellykkede støtteprogrammer

Det er fem viktige elementer i vellykkede støtteprogrammer for entreprenørskap

Dette er det som trengs for å bidra til å skape verdi over tid:

Tydelig mandat og mål

Ethvert program for støtte til entreprenørskap må ha et klart mandat fra sine eiere, en tydelig definert målgruppe, konkrete mål for programmet og en tidsramme som sikrer varig forbedring.

Kompetente rådgivere

Programmet må styres av rådgivere som har en solid forståelse av entreprenørskapsteori, i tillegg til praktisk entreprenørerfaring.

Et metodisk rammeverk

Rådgiveres personlige kunnskap og erfaring må kombineres med en felles metodikk – slik at entreprenøren får ensartede råd på tvers av programmet.

En digital støtteplattform

For at entreprenørskapstøtten skal være tilgjengelig og strukturert over tid, må metodikken være tilgjengelig gjennom et ledelse- og e-læringssystem for entreprenørskap.

Datainnsikt og statistikk

For å kunne lære og forbedre programmet, må entreprenørens aktiviteter og oppnådde resultater måles i et veldesignet analysesystem.

Styring av entreprenørreisen!

Det kan være vanskelig for entreprenører å navigere mellom de forskjellige støtteprogrammene som tilbys, og det kan være vanskelig for rådgiverne å tildele hver entreprenør til riktig program. Dermed bør samarbeidet mellom programmene organiseres i en strukturert arbeidsflyt som tydeliggjør hva som vil være riktig program, verksted, kurs eller inkubator for hver entreprenør.

Entreprenerdy-aktivitetssystemet

Sammen med ledende universiteter og bygd på moderne teori har vi utviklet et 27-elementers rammeverk for entreprenørskap.

Dette rammeverket kan og bør tilpasses ditt spesifikke støtteprogram.

Kontakt oss