Programmer der hjælper iværksættere

Vi samarbejder med offentlige og private iværksætterprogrammer. Sammen hjælper vi iværksættere med at lykkes.
Vores bidrag er baseret på erfaringer fra mere end 25.000 iværksættercases.
Scroll ned for at se hvorfor og hvordan vi gør dette.

Iværksættere er vigtige!

Iværksættere skaber innovation, økonomisk vækst og presser eksisterende virksomheder til at forbedre sig. Derfor bidrager iværksættere til udvikling af samfundet. De bidrager til vækst af virksomheder, og hjælper enkeltpersoner med at opfylde deres potentiale.

Nøglefaktorer for succesfulde støtteprogrammer

Succesfulde programmer beror på 5 elementer

Det er disse som kræves for at skabe værdi over tid:

Tydeligt mandat og målsætninger

Ethvert iværksætterstøtteprogram må have et klart mandat fra ejerne, en tydelig defineret målgruppe, konkrete mål for programmet og en tidsramme som sikrer reel værdi.

Kompetente rådgivere

Programmet skal styres af rådgivere, som har en faglig indsigt i iværksætteriteori kombineret med praktisk iværksætterierfaring.

En grundlæggende metodik

Rådgiveres personlige viden og erfaringer skal kombineres med en fælles metodik – som sikrer iværksætterne ensartet rådgivning på tvær af programmet.

En digital hjælpeplatform

For at sikre at iværksætterstøtten er tilgængelig og struktureret uafhængig af tid og sted – må hjælpen understøttes af en online ledelses- og e-læringsplatform.

Dataindsigter og statistikker

For at kunne lære af og forbedre programmet må iværksætterens aktiviteter og opnåede resultater monitoreres i et velintegreret analysesystem.

Styring af iværksætterrejsen!

Det kan være vanskeligt for iværksættere at navigere mellem de forskellige støtteprogrammer som tilbydes, og det kan ligeledes være vanskeligt for rådgivere at pege hver iværksætter i den rigtige retning. Derfor bør samarbejdet mellem programmerne organiseres i et struktureret arbejdsflow, som tydeliggør hvad der er det rigtige program, kursus, workshop eller inkubator for den enkelte iværksætter.

Entreprenerdy-aktivitetssystem

Sammen med førende universiteter og baseret på moderne teori har vi udviklet et 27-elementers rammemodel for iværksætteri.
Denne model kan og bør tilpasses dit specifikke støtteprogram.

Kontakt os